» KESKKOND » Jäätmejaam
 

Valgjärve valla jäätmejaam Savernas 

Valgjärve valla jäätmejaam  
Asukoht Saverna küla, Valgjärve vald                                              
Avatud N ja L 10.00 - 18.00
Info jäätmejaama                                 operaatorilt                                           UUS TEL! NR 5607 2719
Omanik Valgjärve Vallavalitsus, kontakt maanõunik tel 799 8472
Vastu võetavad jäätmeliigid

. ohtlikud jäätmed
. elektri- ja elektroonikaseadmed
. suuremõõtmelised jäätmed
. pakendijäätmed
. vanapaber ja papp
. vanarehvid
. kile
. lehtklaas

Vastu ei võeta olmeprügi
NB! Jäätmed võetakse vastu tasuta (va ehitusjäätmed, mööbel ja eterniit)

 

 


 

 

Muudatused Valgjärve valla jäätmejaamas

Alates 01.02.2010. kehtivad Valgjärve valla jäätmejaamas teatud jäätmeliikidele vastuvõtu hinnad.

Kaalumine toimub jäätmejaamas, suuremad kogused üle 400 kg, kaalukojas.

Info: Jäätmejaama operaator UUS TEL! NR 5607 2719

         maanõunik 7998472

 

Paber ja kartongpakend

tasuta

Plastpakend

tasuta

Metallpakend

tasuta

Klaaspakend

tasuta

Vanarehvid

tasuta

Paber, kartong

tasuta

Kasutuselt kõrvaldatud elektri ja elektroonikaseadmed

tasuta

Ohtlikud jäätmed

tasuta

Lehtklaas

tasuta

Mööbel

0.60 kr/ kg

Kipsipõhised ehitusmaterjalid, muu ehitus- ja lammutuspraht, keraamikatooted

0.60 kr/ kg

 

Asbesti sisaldavad ehitusjäätmed

1.00 kr/kg