» SOTSIAALTÖÖ JA TERVISHOID » Sotsiaalabi ja toetused
 

2011. aastal kehtivad alljärgnevad toetuseliigid:

 • sünnitoetus 255,65 eurot (esimene osa 127,82 eurot makstakse peale lapse sünni registreerimist ja teine 127,82 eurot lapse aastaseks saamisel);
 • matusetoetus 127,82 eurot;
 • kütte ostmise toetus 63,91 eurot aastas üksikule vanadus- või töövõimetuspensionärile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
 • toetus valla põhikooli lõpetanutele summas 19,17 eurot;
 • 1. klassi astujatele toetus 63,91 eurot (1000 krooni);
 • isikliku abistaja toetus tunnitasuna 1,73 eurot;
 • sõidutoetus väljaspool valda gümnaasiumiklassides õppijatele 25,56 eurot kuus (va Kanepi ja Otepää gümnaasium);
 • huvikooli toetus kuni 31,96 eurot kuus põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele huvialaringide osaliseks kompenseerimiseks tõendi alusel õppeperioodi jooksul;
 • toetus põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele prillide ostu osaliseks kompenseerimiseks prilliklaaside maksumusest kuni 80% üks kord aastas;
 • toetus ootamatute kulutuste tõttu (loodusõnnetus, tulekahju jne korral) kuni 191,73 eurot;
 • toetus abivahendite ostu või rendi osaliseks kompenseerimiseks kuni 51,13 eurot aastas;
 • toetus prillide muretsemiseks mittetöötavatele pensionäridele või puuetega inimestele prilliklaaside osas 50% ulatuses üks kord aastas;
 • voodipäevatasu esitatud kviitungi alusel kõigile valla registrisse kantud isikule 100% ulatuses;
 • ühekordne sotsiaaltoetus majanduslikult vähekindlustatud perekonnale hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks põhjendatud avalduse alusel kuni 44,74 eurot aastas;
 • toetus lastelaagri tuusiku osaliseks kompenseerimiseks 50-100% ühe tuusiku kohta.  

 

ÕIGUSAKTID 

 


 

BLANKETID