ÜRITUSTE KALENDER 2012

» VOLIKOGU
 

Järgmine Valgjärve vallavolikogu istung toimub 18.detsembril k.a. kell 15.00

Praegune Valgjärve Vallavolikogu on valitud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 18. oktoobril 2009. a neljaks aastaks.

vallavolikogu esimees

kontakttelefon: 503 6460, hegri.narusk@valgjarve.ee

Toomas Juust
volikogu liige, volikogu aseesimees
kontakttelefon 5647 5307
Inge Tamm
volikogu liige, revisjonikomisjoni esimees
kontakttelefon: 5344 5769, inge.tamm@valgjarve.ee
Maritta Loog
volikogu liige, sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees
kontakttelefon 506 1134, marittaloog@hot.ee
Astra Kittus
volikogu liige, kultuuri-ja spordikomisjoni esimees
 kontakttelefon 5554 4592, asti12@hot.ee
Anu Luiga
volikogu liige, hariduskomisjoni esimees
kontakttelefon 5669 3686, anu.luiga@valgjarve.ee
Andre Paiso volikogu liige
kontakttelefon 5620 1007, andre.paiso@gmail.com

Vahur Vaasa volikogu liige
kontakttelefon 5656 9390, vahur.vaasa@valgjarve.ee
Margus Uibo
volikogu liige
kontakttelefon 529 5342, margus.uibo@mail.ee