ÜRITUSTE KALENDER 2012

» ÜLDINFO » Olulised telefoninumbrid
 
Asutus Telefoninumber
Hädaabinumber 112
Politsei 110
Valgjärve valla konstaabel Silver Hinto 797 7692; 5330 7182
Kiirabi 112
Põlva haigla informatsioon 799 9199; 799 91998
Perearsti nõuandetelefon 1220
Valgjärve valla perearst 799 8436; 506 1134
Mürgitusteabeliin 16662
Gaasiavarii 112
Keskkonnainspektsioon 1313
Eesti Energia rikketelefon 1343
Maanteinfokeskuse telefon 1510
Lasteabitelefon 116 111
Usaldustelefon 126 (646 6666 noorte usaldustelefon)
Telefonirikked 165
Infoabi 1188
Põlva bussijaam 12550
Takso tellimine 1212
Eesti Post kliendiinfo 1661
Saverna postkontor 797 4345
Tarbijakaitseameti nõuandetelefon 1330
Terviseameti Lõuna talituse Põlva esindu 796 1169
Põlva turismiinfokeskus 799 5001
Saverna apteek 799 8437
Valgjärve valla vetarst Olev Bergman 797 0916; 507 7635
Vallavalitsuse üldtelefon