ÜRITUSTE KALENDER 2012

» SOTSIAALTÖÖ JA TERVISHOID
 

SOTSIAALTÖÖ

Vallas töötab sotsiaalnõunik Riina Marran.

Kontakt:

Tel: 799 8477

E-post: riina@valgjarve.ee

Vallas on samuti üks hoolekandeasutus - Saverna Hooldekodu. Hooldekodu eesmärk on tagada kogu valla vanuritele ja puuetega isikutele, nende eale ja seisundile vastav hooldamine. Jaanuar 2012. aasta seisuga on hooldekodus 27 hoolealust. Hooldekodu juhataja on Leo Aas. 

Kontakt: 

E-post: hooldekodu@valgjarve.ee

Tel: 797 4448

Mob: 502 8883

 


 TERVISHOID

Esmatasandi arstiabi vallas pakub perearst Maritta Loog OÜ, kelle praksis asub Saverna Külakeskuses. Vajadusel suunatakse haigeid eriarstide vastuvõtule Põlvasse, Võrru või Tartusse. Koolitervishoiu teenust pakub lasteaia ja põhikooli lastele samuti perearstipraksis.

Perearsti kaasabil on toimunud kohapeal eriarstide – kardioloogi ja endokrinoloogi vastuvõtte, kahel korral on vallaelanikel olnud võimalus luutiheduse uuringuks. Lisaks töötab Savernas hambaarst üks kord nädalas. Apteek on avatud kahel korral nädalas, teenindab Kambja apteek.

 

Sanatoorset ravi pakub AS Värska Sanatoorium, mida meie valla inimesed taastusraviks enamasti kasutavad.

Põlva maakonda teenindab SA Tartu Kiirabi, mille koosseisus on 3 kiirabibrigaadi.

Lähim haigla asub maakonnakeskuses Põlvas, mis asub Savernast 23 km kaugusel. Põlva Haiglas asub ka hooldusraviosakond, teine hooldusraviosakond asub Räpinas.

Võimalusel on vallavalitsus toetanud transporiteenusega eakaid, vähekindlustatud või eriolukorda sattunud inimesi-peresid.