ÜRITUSTE KALENDER 2012

» ARENGUKAVAD JA EELARVESTRATEEGIA
 

 

Valgjärve valla arengukava määratleb Valgjärve valla peamised arengusuunad ja prioriteedid aastateks 2008-2017 ning selle eesmärgiks on tagada valla jätkusuutlik, järjepidev ning koordineeritud areng. Traditsiooniliselt üldsõnalise arengukava abil ei ole see siiski saavutatav ning seetõttu on arengukava üheks olulisemaks osaks ka tegevuskava, mis sätestab konkreetsed tegevused aastateks 2011-2015.

 


 

Valgjärve valla külade arengukavad

 


 

Haridusasutused

 


 

Põlva maakond