ÜRITUSTE KALENDER 2012

» KESKKOND
 

TEADE

Keskkonnaamet teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 2 p-le 1, et on valminud keskkonnamõju hindamise programm Krüüdneri liivamaardla Krüüdneri V liivakarjääris kavandatava kaevandamisega kaasnevate keskkonnamõjude kohta. Tegevuse eesmärk on ehitus-ja täiteliiva kaevandamine Krüüdneri V liivakarjäärist.

Taotletava Krüüdneri V mäeeraldise pindala on 5,45 ha, varu suurus 701 tuh m³, kaevandamise keskmine aastamäär 45 tuh m³, taotletav loa kehtivusaeg 15 aastat.

Arendaja: aktsiaselts ROPKA LIIV (Aardlapalu küla, Haaslava vald, 62105 Tartumaa). Kontaktisik Mati Siinmaa, mob 512 0495, e-post: mati@ropkaliiv.ee.

Otsustaja ja järelevalvaja: Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon (Karja 17a, 65608 Võru). Kontaktisik Reet Nemliher, tel 786 8363, e-post: reet.nemliher@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnamõju hindaja: aktsiaselts KOBRAS (Riia 35, 50410 Tartu). Kontaktisik Viljo Aros, tel 730 0310, e-post: viljo@kobras.ee.

Programmiga saab tutvuda Keskkonnaameti Võru (Karja 17a, 65608 Võru) kontoris tööaegadel, Keskkonnaameti veebilehel http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/ ja Valgjärve valla kodulehel /files/documents/keskkond/keskkonnamoju.pdf Programmi kohta saab Keskkonnaametile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 30.10.2012. KMH programmi avalik arutelu toimub 31.10.2012 kell 17.00 Maaritsa kultuurimajas.