ÜRITUSTE KALENDER 2012

» HARIDUS
 
Alates 1. septemberist 2011. a on Valgjärve vallas üks üldhariduslik kool ja üks lasteaed.